Vertalingen


Duitsopmaat vertaalt alle voorkomende teksten, zoals persoonlijke en zakelijke correspondentie, verslagen, brochures, websites enz., vanuit het Nederlands, Engels, Frans in het Duits.
Echter, vertalen is veel meer dan het omzetten van woorden van de ene taal in de andere. Men dient niet alleen rekening te houden met de correcte grammatica, woordkeuze en zinsbouw, maar ook met culturele aspecten. Zo kan bijvoorbeeld een "correct" in het Duits vertaalde Nederlandse brief in het Duits nogal onbeleefd overkomen.
Een ander voorbeeld:
U hebt een folder laten schrijven door een Nederlandse professional die weet met welke uitdrukkingen en slagzinnen het Nederlandstalige publiek aangesproken kan worden. Een letterlijke vertaling in het Duits - ook al kloppen grammatica, spelling en interpunctie – is niet voldoende om de Duitstalige doelgroep te kunnen bereiken. Juist in de reclame zijn cultuurverschillen essentieel. Duitsopmaat vertaalt uw folder niet alleen, maar zet hem tegelijkertijd om in een folder die het Duitstalige publiek aanspreekt. Uiteraard in overleg met u.
Duitsopmaat vertaalt doeltreffend en snel, kwaliteit is echter belangrijker dan snelheid.
De tarieven zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de leveringstermijn. Na inzage van de te vertalen tekst worden prijs en levertijd overeengekomen.
Voor alle opdrachten geldt een minimumtarief van € 40,- exclusief BTW.