Procedure


Om te beginnen wordt in een vrijblijvend kennismakingsgesprek vastgesteld onder welke omstandigheden u Duits moet gebruiken, wat uw voorkennis van deze taal is, wat u precies met de cursus wilt bereiken en hoeveel tijd u ter beschikking heeft.
Vervolgens stelt
Duitsopmaat eveneens vrijblijvend een concept lesplan op waarin het doel en de inhoud van de training zijn vastgelegd en doet u een voorstel m.b.t. het aantal bijeenkomsten.

De inhoud van de training wordt afgestemd op uw wensen en uw (werk) situatie.
Het lesmateriaal wordt speciaal voor u samengesteld. Voor een optimale aansluiting van de cursus op uw praktijksituatie is o.a. ook materiaal dat u vanuit uw werk aandraagt van belang.

Zelfstudie tussen de bijeenkomsten wordt aanbevolen maar is niet verplicht. U bepaalt zelf vanuit uw persoonlijke situatie hoeveel tijd u voor zelfstudie kunt reserveren. Het studiemateriaal voor eigen werkzaamheden is onderdeel van de cursus en wordt u door Duitsopmaat ter beschikking gesteld.

Mogelijke aandachtspunten voor een training  
Cursusvormen  
• Procedure  
Tarieven