Mogelijke aandachtspunten voor een training kunnen dus zijn:


Spreek- en luistervaardigheid
- vakgerichte en sociale conversatie
- telefoongesprekken
- uitbreiding woordenschat (algemeen en vakgericht)
- presentatie
- onderhandelen

Leesvaardigheid
- (zakelijke) correspondentie
- (vakgerichte) artikelen
- contracten
- rapporten

Schrijfvaardigheid
- contracten
- invullen formulieren etc.
- zakelijke correspondentie (offerte, bestelling, factureren)
- (korte) faxberichten en e-mails
- notulen
- rapporten

Socio-culturele competentie
- kennis van land en volk
- belangrijke gedragscodes
- kennis van de voor de cursist relevante bedrijfstak

Specifieke taalondersteuning

- grammatica
- spelling
- uitspraak

• Mogelijke aandachtspunten voor een training  
Cursusvormen  
Procedure  
Tarieven