Functiegerichte taaltrainingen


Duitsopmaat verzorgt trainingen voor particulieren en bedrijven, in groepsverband of individueel, op elk niveau en op bijna elk vakgebied.
Het belangrijkste uitgangspunt voor elke taaltraining is dat het optimaal moet afgestemd zijn op de wensen en behoeften van de cursist.
Om beter in het Duits te kunnen communiceren zijn er drie aspecten van belang:
- Verhoging van uw algemene spreek-, luister- en leesvaardigheid en eventueel van uw schrijfvaardigheid.
- Specifieke terminologie kenmerkend voor uw vak en functie.
- Kennis van de Duitse cultuur.


Mogelijke aandachtspunten voor een training  
Cursusvormen  
Procedure  
Tarieven